Σαπούνια για πάρτι, Γενέθλια, Γέννας, εκδηλώσεων κ.α